South Watch.org South Watch.org
มุมหนังสือ หนังสือเผยแพร่ของโครงการ
a picture
ฝนกลางไฟ : พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวยาให้กำลังใจกันและกัน เพื่อยืนหยัดอยู่ในสังคมอันสับสนให้จงได้ จนกลายมาเป็น "ผู้หญิงแถวหน้า" ที่สร้างปรากฏการณ์ดี ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างมากมา
a picture
เผชิญภัยคุกคามโลก ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน

สถานการณ์ความตึงเครียดที่โลกกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงในสายตาของนักอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่นั้น คงหนีไม่พ้นจากลัทธิก่อการร้ายสากลที่ถูกวาดภาพไว้ว่า โลกกำลังเผชิญกับการก่อการร้ายที่ไร้พรมแดนจากกองกำลังของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง
a picture
ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย

สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีกเล่มหนึ่ง ที่พยายามอธิบายประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์
a picture
ปัตตานีใต้เงาจันทร์

การข้ามพ้นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของเรา การเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากเรา และการสลายเมฆหมอกที่บดบังความจริงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยใจที่อดทนและหนักแน่นมั่นคง โดนเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภาคใต้ต้อง "ข้ามความกลัวให้พ้น"
a picture
เยียวยาแผ่นดิน

ในบทความสารคดีชุด “เยียวยาแผ่นดิน” จะเผยให้เห็นความหายนะของสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในเขตทะเล ทุ่งนา และภูเขา ที่เกิดจากนโยบายจากส่วนกลาง ที่มุ่งพัฒนาทางวัตถุและมุ่งแสวงหาเงินเป็นหลัก
a picture
ความรู้ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์

หนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบายให้เราเห็นที่มาที่ไปของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับชุมชนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับสิทธิและอำนาจในการตัดสินใจ และความขัดแย้งจากการเข้าใจหรือการตีความอดีตที่แตกต่างกัน
a picture
ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนใต้

'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมูลเพื่อที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ในแง่มุมต่างๆ'
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
a picture
คำบรรยายพิเศษเรื่อง ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเซียใต้

ดร. รณพีร์ ได้ให้คำนิยามสันติภาพตาม มิเชล ฟูโกต์ ที่ว่า การเมืองเป็น “การสืบเนื่องของสงคราม” ทำให้ไม่หลงมองสันติภาพเป็นคู่ตรงข้ามของสงครามอย่างเด็ดขาดสมบูรณ์ แต่ให้มองสันติภาพเป็นความสัมพันธ์ทางอำนาจแบบเฉพาะเจาะจง
a picture
ความรู้และความไม่รู้ จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2552

>ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - เดือนกรกฎาคม 2552) ต่อเนื่องจากหนังสือชุด "ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนใต้" ปี 2549
BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building