South Watch.org South Watch.org
มุมหนังสือ
a picture
หนังสือรวมบทความสารคดี ชุด Healing the Land จาก Outlook หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

เรื่อง/ภาพ สนิทสุดา เอกชัย
แปล ภัควดี วีระภาสพงษ์
จัดพิมพ์โดย แผนงานร่วมศึกษาเสริมสร้างสุขภาวะ กรณี 3 จังหวัดภาคใต้
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขณะที่สื่อมวลชนเสนอแต่ภาพความรุนแรงรายวันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนทำให้สังคมไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาคใต้กลายเป็นเขตแดนสงคราม และมองคนมุสลิมในภาคใต้ว่ามีแต่ใช้ความรุนแรง แทบไม่มีใครรับรู้เลยถึงความมุ่งมั่น ความยึดมั่นในสันติ โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านจำนวนไม่น้อย

ในบทความสารคดีชุด “เยียวยาแผ่นดิน” จะเผยให้เห็นความหายนะของสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในเขตทะเล ทุ่งนา และภูเขา ที่เกิดจากนโยบายจากส่วนกลาง ที่มุ่งพัฒนาทางวัตถุและมุ่งแสวงหาเงินเป็นหลัก และจะช่วยให้เราเห็นความพยายามของชาวบ้าน ที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการเพื่อฟื้นฟูชุมชน แม้จะตกอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวง ทั้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและจากผู้ที่อ้างตนเป็นนักรบเพื่อเสรีภาพ

ความหนา 62 หน้า
ราคา 59 บาท
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2549

ผู้สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม
อาคารวิศิษฐ์ – ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 - 2187392 / 02 - 2187382