South Watch.org South Watch.org
แฟ้มข้อมูล คณะทำงานวาระทางสังคม
Download เอกสาร : SW0001-Download_Doc.pdf
วันที่โพสต์ : 2008-06-16

วาระทางสังคม กรณี 3 จังหวัดภาคใต้

รวบรวมบทความทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรง
ประกอบด้วย

1.ความรุนแรงกับการจัดการ "ความจริง" : ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ
โดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้
โดย ศาสตราจารย์ ดร. รณพีร์ ซามัดดาร์
แปลโดย รศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ

เกริ่นนำโดยผู้แปล

Peace Audit คือการตรวจบัญชีในเรื่องสันติภาพ แนวคิดก็มาจาก Social Audit หรือการตรวจบัญชีทางสังคม เพื่อหาสถาบันหรือบุคคลที่จะร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วดึงเอาชุมชนต่าง ๆ ในสังคมให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

เป้าหมายคือจะทำอย่างไรให้มีสันติภาพที่ยั่งยืน, จากบทเรียนที่พบหลายที่ในเอเชียใต้เช่น ในแคว้นแคชเมียร์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย, จังหวัดบาลูจิสถานของปากีสถาน, เนปาลและศรีลังกา ปรากฎว่าข้อตกลงหยุดยิง/สันติภาพระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายกบฎคู่กรณีว่าจะไม่รบกันนั้น ก็ไม่แน่ว่าจะทำให้เกิดสันติภาพยั่งยืนจริง ๆ ตามมา เดี๋ยวก็รบกันอีก ดังนั้นเพื่อให้สันติภาพยั่งยืน จะต้องดึงผู้คนวงกว้างให้เข้ามาร่วม กล่าวคือต้องมีกระบวนการสันติภาพสืบต่อหลังจากมีข้อตกลงที่จะไม่ฆ่าฟันกันแล้ว และกระบวนการสันติภาพนี้ต้องดึงคนหลายกลุ่มมาเข้าร่วม จะมีแต่ฝ่ายรัฐบาลกับผู้ก่อการกบฎไม่ได้, ต้องให้ชาวบ้าน, นักหนังสือพิมพ์, นักวิชาการ, NGO ฯลฯ มาเข้าร่วมด้วย ต้องให้กลุ่มคนทุกกลุ่มที่มีเดิมพันในสันติภาพได้เข้ามาสู่กระบวนการนี้ ทำให้การสร้างและรักษาสันติภาพมีมวลชนหลายฝ่ายเข้าร่วมและตรวจสอบเหมือนตรวจบัญชีได้ว่าสภาวะสันติภาพหรือนัยหนึ่งบัญชีสันติภาพนั้นทำไปถึงจุดไหน ก้าวหน้าไปอย่างไร

เงื่อนไขสำคัญที่สุดในการตรวจบัญชีสันติภาพคือต้องมีความยุติธรรมขั้นต่ำสุดหรือ Minimum Justice ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน เพราะมันจะเป็นตัวตั้งให้คู่ขัดแย้งมาคุยกันได้ ถ้าไม่มีการคุยเรื่องความยุติธรรมขั้นต่ำสุดนี้, ยังมีบางฝ่ายอึดอัดคับข้องใจว่าตัวเองยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในระดับที่พอจะยอมรับได้, ก็จะไม่เกิดสันติภาพ หรือถึงเกิดก็จะไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรจึงจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันตั้งคำถามและร่วมกันหาคำตอบว่าอะไรคือความยุติธรรมขั้นต่ำสุดที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องและเอาด้วยกัน พอมีอันนี้เกิดขึ้น การคุยกันเพื่อหาทางออกที่สันติในเรื่องอื่น ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ ทำให้สามารถฟื้นคืนความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีเนื้อหาทางศีลธรรมระหว่างคู่ขัดแย้งและผู้มีเดิมพันในสันติภาพฝ่ายต่าง ๆ เพื่อที่จะเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองแห่งระบอบประชาธิปไตยขึ้นมา


3.บทวิเคราะห์เบื้องต้นกรณี 3 จังหวัดภาคใต้
รวบรวมโดย ราณี หัสสรังสี
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาทั้งหมดสามารถดูได้ที่ Download เอกสาร SW0001-Download_Doc.pdf