South Watch.org South Watch.org
เยียวยาแผ่นดิน
เยียวยาแผ่นดิน เยียวยาแผ่นดิน
เยียวยาแผ่นดิน เยียวยาแผ่นดิน เยียวยาแผ่นดิน เยียวยาแผ่นดิน เยียวยาแผ่นดิน
ตลอดเวลา 40 ปีของการพัฒนาจากรัฐ ชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากรหลักในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ได้เฝ้าดูคนต่างถิ่นเข้ามาทำลายความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ของมาตุภูมิด้วยความเจ็บปวด

ไม่ว่าจะเป็นเรืออวนรุนอวนลากที่ทำลายชายฝั่งทะเลอย่างยับเยินเพียงชั่วอายุคน หรือการส่งเสริมการปลูกสวนยางแบบปูพรม ป่าดิบเขียวชอุ่มจึงต้องสูญสิ้นในพริบตา

ป่าพรุเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชาวบ้านมาชั่วนาตาปี ถูกทำลายพินาศด้วยถนน เขื่อนกั้นน้ำ และการขุดลอก เพียงเพื่อให้คนทำโครงการรวยขึ้นแต่ชาวบ้านต้องเดือดร้อน และระบบนิเวศต้องถูกทำลาย

นาข้าวกลายเป็นนาร้าง เพราะระบบชลประทานของรัฐสั่งการลงมาโดยไม่ศึกษาระบบนิเวศในพื้นที่

เมื่อท้องทะเล ป่าและนาข้าว ต้องประสบหายนะจากนโยบายรวมศูนย์ ซึ่งไม่เคยฟังเสียงของท้องถิ่น ภาคใต้ที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์จึงต้องตกสู่ความเดือดร้อนแสนสาหัส

ขณะที่การปกครองตามประเพณีที่ส่งเสริมให้ผู้นำทางศาสนาเป็นผู้นำชุมชนเชิงจริยธรรมก้อ่อนแอลง บทบาทของอิหม่ามจึงถูกลดลงเหลือเพียงแค่พิธีกรรมและการศึกษาทางศาสนาเท่านั้น ขณะที่ผู้นำทางการรุ่นใหม่ เช่น ผู้ใหญ่บ้านและ กำนัน เป็นเพียงผู้รับคำสั่งจากกรุงเทพฯและนักการเมือง โดยละเลยความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน

จะทวนกระแสเชี่ยวกรากนี้ได้อย่างไร ในขณะที่สื่อมวลชนเสนอแต่ภาพความรุนแรงรายวัน จนทำให้สังคมไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่า ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นเขตแดนสงคราม ชาวมุสลิมในภาคใต้มีแต่ความรุนแรง แทบไม่มีใครรู้เลยถึงความ มุ่งมั่น ความยึดมั่นในสันติ และการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

ตลอดชายฝั่งทะเล ชาวประมงพื้นบ้านได้ร่วมมือกันขับไล่เรืออวนรุนอวนลาก และฟื้นฟูท้องทะเลให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ตามบริเวณที่ราบ ชาวนากำลังฟื้นฟูนาร้างด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์และสูงขึ้นไปตามเทือกเขา ชาวบ้านกำลัง เปลี่ยนสวนยางเป็นสวนเกษตรธรรมชาติ ดุจเดียวกับที่บรรพบุรุษของตนเคยทำมา

เพื่อประสานรอยร้าวระหว่างผู้นำศาสนาและผู้นำทางการ บางชุมชนได้หันมาตั้งสภาชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยังยึดมั่นอยู่ในศรัทธาทางศาสนา

นิทรรศการชุดนี้ จะช่วยให้เราได้เห็นหายนะของสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนอันเกิดจากนโยบายรัฐที่มุ่งพัฒนาทางวัตถุและมุ่งแสวงหาเงินเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราได้เห็นความพยายามของชาวบ้าน ต้องฟันฝ่าอุปสรรค นานัปการเพื่อฟื้นฟูชุมชน แม้จะตกอยู่ในท่ามกลางความหวาดระแวง ทั้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และผู้ที่อ้างตนเป็นนักรบเพื่อเสรีภาพ

ความพยายามเหล่านี้อาจแตกต่างกัน แต่ร่วมกันในความเชื่อที่ว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของสันติ ศัตรูที่แท้จริงคือความโลภ และวิถีทางต่อสู้ไม่ใช่อยู่ที่อาวุธปืน แต่อยู่ที่การหวนกลับไปหาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ทั้งในด้านความพอ เพียงและการยึดมั่นในหลักการทางศาสนา เพื่อที่จะได้อยู่อย่างสันติกับธรรมชาติ กับผู้อื่น...และกับตนเอง

เยียวยาแผ่นดิน เยียวยาแผ่นดิน เยียวยาแผ่นดิน
จำนวนผู้เข้าชม : 8306