South Watch.org South Watch.org
เยียวยาแผ่นดิน
รวมกันเราเข้มแข็ง
รวมกันเราเข้มแข็ง
ผู้นำชุมชนตามจารีตและทางการจับมือกัน แสดงพลังสามัคคีของสภาซูรอ

การกลับไปหาหลักการทางศาสนา ช่วยแก้ปัญหาชุมชนแตกแยกเพราะการเมืองได้

บ้านตาแปดหมู่บ้านมุสลิมเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ก็เหมือนทุกหมู่บ้านในประเทศเราเต็มไปด้วยปัญหาสารพัด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแห้งแล้ง ปัญหาหนี้สิน ยาเสพติด ความยากจน แต่กลับแก้ไขไม่ได้ เพราะชุมชนแตกแยก ผู้นำไม่ยอมร่วมมือกัน สาเหตุหนึ่งคือการแข่งกันเลือกตั้งอย่างเอาเป็นเอาตาย จนทำให้หมู่บ้านแตกแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย และเป็นศัตรูกันในที่สุด

โต๊ะอิหม่ามที่ในอดีตเคยเป็นที่นับหน้าถือตาและมีวาจาสิทธิ์ขาดในชุมชนมุสลิม ก็กลายเป็นแค่ผู้ประกอบพิธีทางศาสนา มัสยิดที่เคยเป็นเวทีสำหรับการติดสินใจของชุมชนถูกเบียดออกไปจนตกเวที ผู้นำทางการที่เกิดขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนันหรือ อบต. ต่างก่อให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ ตามมาทั้งสิ้น

แต่ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้เมื่อสองปีที่แล้วช่วยทำให้ชาวบ้านตาแปดได้คิด นำไปสู่ความพยายามจะแก้ไขปัญหา

อับดุลเลาะห์ สารีมิง ครูสอนศาสนา ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ “ดับบ้านดับเมือง : เรียนรู้อยู่ดีที่ภาคใต้” ริเริ่มออกไปเยี่ยมและพูดคุยเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้าน และจัดเวทีชุมชนให้ชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนปัญหากันอย่างเปิดอกในรูปแบบ “สภาซูรอ” ซึ่งเป็นสภาที่ปรึกษาที่เปิดกว้างแก่ทุกกลุ่มให้ได้มาแสดงความคิดเห็นและร่วมมือกันคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่

กฎชุมชนข้อแรกที่สภาซูรอกำหนดเป็นเรื่องศีลธรรมให้ทุกคนต้องไปร่วมละหมาดกลุ่มที่มัสยิดทุกวันศุกร์ โดยอนุญาตให้ขาดได้ไม่เกินสามครั้ง แต่ก็มีคำอธิบายถึงสาเหตุการขาดที่ดีด้วย ถ้าใครที่ขาดการละหมาดกลุ่มบ่อย ๆ ก็จะถูกชุมชนคว่ำบาตร “แต่ชุมชนให้ความร่วมมือดีมาก ทุกวันนี้ยังไม่ต้องมีการลงโทษใครเลย”

รวมกันเราเข้มแข็ง
อับดุลเราะห์ สารีมิง : “การเมืองทำให้หมู่บ้านแตกเป็นเสี่ยง ๆ “

ขณะที่ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน จึงมีการตั้งกฎว่า คู่รักหนุ่มสาวคู่ไหนถูกจับได้ว่าออกไปด้วยกันตอนกลางคืนจะต้องแต่งงานกันทันที “พอมีกฎนี้ เด็ก ๆ ก็เลยกลัว เราก็เลยยังไม่เคยต้องใช้กฎข้อนี้เลย” อับดุลเลาะห์เล่า พลางหัวเราะ

สำหรับปัญหาการดื่มสุราและเสพยาในหมู่วัยรุ่น สภาซูรอได้ชักชวน “หัวโจก” ของกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนในสภา เพื่อให้พวกเขามีบทบาทในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน สภายังแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าในแต่ละเขต โดยหวังว่าจะทำให้เกิดสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน

และเมื่อมีผู้นำชุมชนสามคนต้องการแย่งที่นั่งในอบต. สภาซูรอจะเชิญทั้งสามคนมาพูดคุยกันอย่างเปิดอกกันต่อหน้าสภาให้ได้มาปรึกษากัน คุยกันให้ลงตัวว่าใครเหมาะที่สุด เพราะไม่อยากให้แตกแยกถ้าชิงกันเอง โดยผู้สมัครจะต้องพิจารณาคุณลักษณะตัวเอง เช่นเวลาที่จะให้กับชุมชน การเป็นคนสาธารณะ มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ ความรู้ ความสามารถที่จะติดต่อกับโลกภายนอก ฯลฯ

ผลของการพูดคุยอย่างเปิดอกก็คือ มีผู้สมัครเพียงคนเดียวที่เหมาะที่สุดตามคุณสมบัติดังกล่าว ผู้สมัครอีกสองคนจึงยอมถอนตัวเพื่อส่วนรวม

นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากความรุนแรงในภาคใต้ เพื่อป้องกันการแทรกซึมจากคนภายนอก สภาซูรอจึงออกกฎว่าแต่ละกลุ่มบ้านต้องดูแลพื้นที่ของตนเอง ตรวจสอบคนเข้าออก และรายงานแก่สภาซูรอทุกสัปดาห์ สภายังตั้งกลุ่มวัยรุ่นให้เป็นหน่วยระวังภัยไม่ติดอาวุธ เพื่อดูแลความปลอดภัยของหมู่บ้านในเวลากลางคืนด้วย

“เรายังมีปัญหาอีกเยอะ” มะยุนุ หะเราะ ผู้ใหญ่บ้านกล่าว แต่เราไม่สิ้นหวัง เพราะเดี๋ยวนี้บ้านเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว”

รวมกันเราเข้มแข็ง รวมกันเราเข้มแข็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 3289