๏ปฟ
South Watch.org South Watch.org About SouthWatch Knowledge Project Voice From The South Activity Book Corner Special Report Web Link
เสียงจากชายแดนใต้
a picture
>  ศรีศักร วัลลิโภดม : ดับไฟใต้ต้องแก้ที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
แหล่งข้อมูล: Deep South Watch
a picture
>  4 ปีครึ่งไฟใต้ : ความล้มเหลวนโยบายคุมพื้นที่สีแดง
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข่าวอิศรา
a picture
>  หมอชายแดนใต้...หน้าที่และความเป็นกลางในวังวนสงคราม
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข่าวอิศรา
a picture
>  เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นการพัฒนา ลด มูลค่าเพิ่ม ดับไฟใต้
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข่าวอิศรา
a picture
>  เรียนรู้สันติวิธีฯ (3) : ศึกษาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฯ
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข่าวอิศรา
a picture
>  เรียนรู้สันติวิธีฯ (2) : จะก้าวพ้นความรุนแรงต้องรู้จักความรุนแรง
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข่าวอิศรา
a picture
>  เรียนรู้สันติวิธี สร้างสังคมไร้ความรุนแรง ไร้ซึ่งความเกลียดชัง (1)
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข่าวอิศรา
a picture
>  หนึ่งสัปดาห์หลังคำแถลงหยุดยิง กับข้อสังเกตจาก นิมุ มะกาเจ
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข่าวอิศรา
a picture
>  ทีวีแพร่ภาพอ้างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ประกาศหยุดยิง
แหล่งข้อมูล: ประชาไท
a picture
>  เปิดตัว "พจนานุกรมมลายูถิ่นปัตตานี"ฉบับแรกของโลก
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข่าวอิศรา
BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building