South Watch.org South Watch.org
โครงการวิชาการสาธารณะ
สังคมการเมืองปัจจุบันกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  สังคมการเมืองปัจจุบันกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สรุปแนวโน้มของเหตุการณ์ความรุนแรงจนถึงเดือนตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา รูปแบบความรุนแรงตามที่ได้เคยวิเคราะห์ไว้ว่า สถานการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มที่ลดลง Pattern มันยังคงเป็นเหมือนเดิม ก็คือมีแนวโน้มที่ลดลง เพียงแต่มันยังมีความไม่แน่นอน มันยังมีการกระตุกขึ้นเป็นบางช่วงสั้น ๆ
จำนวนผู้เข้าชม : 6078
โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวสังคมด้วยความรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาและค้นคว้าร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในแง่มุมที่เชื่อมโยงเข้ากับบริบททางสังคมการเมืองไทย...
จำนวนผู้เข้าชม : 3041
เสวนา : สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์ไม่ปกติ
  เสวนา เรื่อง สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์ไม่ปรกติ
หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยา 2001 รัฐทั่วโลกเริ่มตระหนักกันมากขึ้นในเรื่องการก่อการร้าย พยายามตั้งประเด็นเกี่ยวกับว่าจะปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินอย่างไร ในท่ามกลางบรรยากาศใหม่ในโลก ซึ่งเรียกว่า "การก่อการร้ายสากล" แต่ท่ามกลางความรุนแรงประเภทซึ่งมันไม่เหมือนเดิม ดังนั้นบางคนก็คิดว่าต้องหาวิธีปกป้องรักษาที่ไม่เหมือนเดิมเช่นกัน...
จำนวนผู้เข้าชม : 5644
โครงการอิสลามกับโลกสมัยใหม่
อิสลามกับโลกสมัยใหม่
  อิสลามกับโลกสมัยใหม่
ผมขอเริ่มโดยการเล่าถึงความคิดของตนเอง มันเริ่มจากความคิดที่ว่า เมื่อ 3 ปีมาแล้ว สถานการณ์ในภาคใต้ก็เห็นเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ และยิ่งเราได้อ่านตามเว็ปไซต์ และบทความต่าง ๆ ผมคิดว่ามีความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงในสังคมไทยคล้ายๆกับว่า กระแสอิสลามมันหยุดนิ่งอยู่กับที่...
จำนวนผู้เข้าชม : 9856
BLOG ๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะทำงาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะทาง๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ
> อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มมุมองจากนักวิชาการชายแดนใต้ > >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building